Az Alapítvány 2010-ben korábban a szociális ellátásban dolgozó szakemberek kezdeményezésére jött létre.

Céljai:

 • Szociális tevékenység, családsegítés. A hátrányos helyzetben lévő, arra rászorultak részére egyrészt tanácsadást, az egyén konkrét helyzetéhez nyújtott egyedi segítség  (pl: jogi tanácsadással, szociális vagy mentálhigiénés egyéni vagy csoportos tanácsadással, információval, intézményrendszer igénybevételével, cél szerinti továbbirányítással stb.)
 • A szociális  területen dolgozó és működő más civil szervezetek, önkormányzatok és állami szervezetek, munkáltatók bevonásával úgynevezett szakmai műhelyeket szervezése. Olyan programokat, rendezvényeket, konferenciákat, partnerséget épít, amely egyrészt a szakmai szervezeteknek nyújt segítséget, másrészt e szervezetekkel összefogva a társadalom felé is közvetítik az elfogadást, a toleranciát, a nyitottságot és a szolidaritást.
 • Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: Iskolai, munkahelyi és egyéb szervezeti szemléletformáló és érzékenyítő programok szervezése, illetőleg ezek szervezésének szakmai támogatása, iskolai esélyegyenlőségi programokban szakmai részvétel biztosítása, pedagógusok, szakemberek számára tájékoztató napok, továbbképzések, konferenciák szervezése.
 • A kulturális tevékenységekkel – előadások, szimpóziumok szervezésével, nyomtatott és elektronikus felület alkalmazásával, on-line és  nyomtatott információval, hírlevéllel – programokkal felhívjuk a figyelmet a hátrányos megkülönböztetésre, annak értelmezésére, a társadalmi hozzáállásra és a hátrányos megkülönböztetés leküzdésére.
 • A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli, magyarsággal kapcsolatos tevékenység és a  munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és kapcsolódó szolgáltatások keretében az alapítvány a hátrányos helyzetben lévő csoportok társadalmi integrációját szeretné segíteni.
 • A köz szolgálata, közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása:
  • állampolgári kezdeményezések és mozgalmak,
  • környezetvédelmi és ökológiai mozgalmak,
  • közösségi, képzési lehetőségek támogatása,
  • speciális csoportok, mint például etnikai és kisebbségi csoportok helyzetének javítása, védelme,
  • a társasági ismeretségi körök, egyesületek, baráti körök,
  • az ifjúsági szervezetek, diákegyesületek, klubok és testvériségi közösségek stb.
  • a kulturális, szabadidős vagy hobbi egyesületek pl. költészeti, irodalmi és könyvklubok, történelmi, kertészeti, film- és fotó-, zenei és művészeti, kézműves, a gyűjtő pl. bélyeggyűjtő klubok, társadalmi klubok,
  • az érdekképviseletek vagy egyéb szervezetek adományozó tevékenységek.